skip to Main Content
info[@]mashregh-zamin.com
۸۸۵۰۹۱۱۰ - ۸۸۵۰۹۱۷۰
mz-visa-dubai
مدارک لازم جهت اخذ ویزای دبی

اسکن رنگی پاسپورت

انواع ویزای دبی

ویزای دبی، توریستی، با ۲ ماه اعتبار ورود به امارات و ۱۴ روز اعتبار اقامت
ویزای دبی، توریستی، با ۲ ماه اعتبار ورود به امارات و ۳۰ روز اعتبار اقامت
ویزای دبی، سه ماهه، با ۳ ماه اعتبار ورود به امارات و ۹۰ روز اعتبار اقامت
ویزای مولتی دبی یک ماهه، چند بار ورود، با ۱ ماه اعتبار اقامت در امارات و ۱۴ روز اعتبار اقامت برای هر بار ورود
ویزای مولتی دبی سه ماهه، چند بار ورود، با ۳ ماه اعتبار اقامت در امارات و ۱۴ روز اعتبار اقامت برای هر بار ورود

مدت زمان لازم جهت اخذ ویزای دبی

برای اخذ ویزای توریستی دبی و مولتی دبی به صورت عادی : ۷ روز کاری
برای اخذ ویزای توریستی دبی به صورت نیمه فوری : ۳ روز کاری

نکات قابل توجه

درخواست ویزای دبی برای افراد کمتر از ۲۳ سال بدون همراهی پدر یا مادر و یا همسر امکان پذیر نمی باشد.
افراد کمتر از ۲۳ سال برای اخذ ویزای دبی باید اسکن پاسپورت پدر یا مادر به همراه اسکن صفحات شناسنامه را هم ارسال کنند.
درخواست ویزای دبی برای افرادی که به عنوان همراه در پاسپورت همسرشان هستند امکانپذیر نمی باشد.
هزینه ی ویزای دبی بعد از ارسال درخواست غیر قابل استرداد میباشد.
در برخی مواقع مدت زمان اخذ ویزای دبی ممکن است بیشتر از زمان تعیین شده به طول بانجامد. لطفا در زمان درخواست این موضوع را مدنظر قرار دهید.
متقاضیان اخذ ویزای مولتی دبی، بعد از هر بار ورود به دبی نهایتا ۱۴ روز میتوانند در این شهر اقامت داشته باشند و مدت زمان یک ماهه یا سه ماهه ویزای دبی از اولین ورود شروع میشود.

ویزای دبی به صورت عادی : ۳۱۵ درهم
ویزای دبی به صورت نیمه فوری : ۳۹۵ درهم
ویزای دبی یک ماهه یکبار ورود: ۳۵۰ درهم
ویزای دبی سه ماهه یکبار ورود: ۱۰۵۰ درهم
ویزای مولتی دبی یک ماهه : ۹۵۰ درهم
ویزای مولتی دبی سه ماهه : ۲۲۷۰ درهم

Back To Top